Tượng Green Tara

Giá Liên Hệ

Xuất xứ: Nepal.

Chế tác: Thủ công

Chiều cao: 1m

Đặc điểm: Tôn tượng Lục Độ Mẫu Tara với chiều cao 1m xuất xứ Nepal do nghệ nhân dòng họ Shakya chế tác.

_ Những tôn tượng lớn được chế tác thủ công đòi hỏi rất nhiều công sức chế tác với thời gian chế tác kéo dài do toàn bộ công đoạn thủ công hoàn toàn.

_ Phần mạ vàng và phần vẽ diện cũng đòi hỏi bàn tay của những nghệ nhân hàng đầu.