Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 1
Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 2
Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 3
Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 4
Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 5
Phật Giáo Tây Tạng - Himalayas 6

TÔN TƯỢNG

TRANH THANGKA

CHUỖI

TRANG SỨC

SẢN PHẨM MỚI

DỊCH VỤ

TOUR DU LỊCH

TRỊ LIỆU CHUÔNG XOAY

TƯ VẤN THẤT THỜ – KHÔNG GIAN

HỢP TÁC – CHUYỂN GIAO

Vật phẩm làm quà tặng

Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
Giá Liên Hệ
2.500.000 VNĐ

Báo chí nói về Ngôi nhà Tây Tạng

Tây Tạng thu nhỏ tại Việt Nam

Nguyễn Mạnh Duy, chủ dự án “Ngôi nhà văn hoá Tây Tạng”: “Xứ tuyết Himalaya dẫn tôi tìm thấy hạnh phúc”

Nghĩa cử người Việt ở Nepal

Người đam mê văn hóa Tây Tạng